03/05/2016

Czym różni się psycholog od psychiatry?

psycholog czy psychiatra?Wykształcenie

Psycholog to osoba, która ukończyła 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. Nie każdy psycholog pracuje w obrębie służby zdrowia, chociaż w dalszej części skupimy się właśnie na tej grupie. Psycholodzy mogą wykorzystywać swoją wiedzę na temat funkcjonowania ludzkiej psychiki do pracy w takich dziedzinach jak: oświata i szkolnictwo, kryminalistyka, biznes, reklama.

Psychiatra natomiast jest lekarzem, musi więc ukończyć 6-letnie studia medyczne, na wydziale lekarskim. Psychiatria jest jedną ze specjalizacji lekarskich, tak samo jak pediatria, chirurgia, czy dermatologia. Specjalista psychiatra więc to ktoś, kto po studiach lekarskich dodatkowo ukończył 5-letnie szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii oraz zdał egzamin.

Są to więc dwie zupełnie odrębne dziedziny, również studia często prowadzone są na odrębnych uczelniach.

Sposób stawiania diagnozy

Psycholog diagnozuje na podstawie rozmowy, obserwacji zachowania, wywiadu od rodziny, a także wysoce specjalistycznych testów psychologicznych, do stosowania których niezbędny jest dyplom magistra psychologii.

Psychiatra stawia diagnozę medyczną. Opiera się głównie na rozmowie z pacjentem, wywiadzie z rodziną, obserwacji. Bierze pod uwagę także szereg czynników ogólnoustrojowych, które mogą mieć wpływ na dane zaburzenie psychiczne. Stąd jeśli będzie taka potrzeba zleci: badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne (u psychologa, neurologa, czy internisty), badania obrazowe (TK, MRI). Ma to na celu wykluczenie innych problemów medycznych mogących przybierać postać zaburzeń psychicznych, np. choroby tarczycy, niedobory witaminy B12, zatrucie, infekcje itd.

Formy pomocy

Psycholog ma większą wiedzę na temat mechanizmów psychologicznych naszego funkcjonowania. Będzie więc w lepszy sposób mógł pomóc tam, gdzie potrzebne jest wsparcie, interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne. Jego głównym narzędziem pomocy będzie rozmowa.

Psychiatra, po zdiagnozowaniu konkretnego schorzenia będzie mógł wdrożyć odpowiednią terapię farmakologiczną (leki).

A co z psychoterapią?

Psychoterapeutami najczęściej są właśnie psycholodzy i psychiatrzy. Jednak nie każdy psycholog, czy psychiatra jest uprawniony do prowadzenia psychoterapii. Wymogiem jest ukończenie dodatkowych 4-letnich studiów podyplomowych w tym zakresie psychoterapii.

Jakie są wskazówki praktyczne?

Przede wszystkim istotny jest rodzaj problemu oraz jego nasilenie. Jeżeli problem nie degraduje naszego funkcjonowania w znacznym stopniu, zależy nam bardziej na rozmowie, lepszym poznaniu siebie, wsparciu itd. warto udać się do psychologa.

Jeżeli natomiast zmagamy się albo podejrzewamy konkretną chorobę psychiczną jak schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, lub nasz problem ma bardzo duże nasilenie (np. pojawiają się myśli samobójcze) warto udać się do psychiatry.

Bardzo często psycholodzy i psychiatrzy współpracują ze sobą. Trzeba pamiętać jednak, że jeżeli chcemy udać się do psychologa lub psychoterapeuty przyjmującego w ramach kontraktu z NFZ, to takie skierowanie może wystawić wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli taki, który sam pracuje w ramach kontraktu z NFZ (np. psychiatra w przychodni lub lekarz rodzinny). Do psychiatry natomiast możemy udać się bez skierowania.

Podsumowanie

Psycholog:

  • diagnoza psychologiczna (badanie testami psychologicznymi)
  • interwencja kryzysowa
  • wsparcie psychologiczne
  • orzekanie i opiniowanie
  • prowadzenie psychoterapii (jeśli ukończy dodatkowe studia podyplomowe)

Psychiatra:

  • diagnoza medyczna
  • prowadzenie terapii farmakologicznej (przepisywanie leków)
  • wystawianie zwolnień L4
  • może skierować do szpitala
  • prowadzenie psychoterapii (jeśli ukończy dodatkowe studia podyplomowe)