03/10/2015

Konsultacja psychiatryczna

konsultacja psychologicznaKonsultacja psychiatryczna polega na rozmowie z lekarzem, który będzie się starał ustalić obszar problemowy, oraz znaleźć metodę pomocy. Dedykowania jest szczególnie osobom, u których już zostały stwierdzone konkretne zaburzenia, (m.in. depresyjne, lękowe) bądź choroby (schizofrenia, choroba efektywna dwubiegunowa) i doszło do pogorszenia stanu psychicznego, oraz takim, które zauważyły u siebie niepokojące symptomy jak przedłużające się przygnębienie, często pojawiający się lęk, czy myśli samobójcze.

Jak przebiega?

Podstawowym elementem badania jest rozpoznanie aktualnych problemów. Lekarz będzie zainteresowany Państwa obecnym samopoczuciem, trudnościami z jakimi się borykacie, sytuacją życiową. Kolejnym ważnym elementem badania jest rozmowa na temat dotychczasowej historii leczenia. Ponieważ pewne trudności psychiczne mogą być powiązane z zaburzeniami ze strony innych narządów, a także ewentualne zalecane leki mogą mieć wpływ na funkcjonowanie innych części organizmu, lekarz konsultujący będzie zainteresowany także Państwa ogólnym stanem zdrowia oraz wszelkimi chorobami przewlekłymi, które u Państwa występują. Poza rozmową, lekarz prawdopodobnie będzie chciał przeprowadzić badanie fizykalne (osłuchiwanie, mierzenie ciśnienia itd.), ewentualnie zlecić dodatkowe badania (laboratoryjne, psychologiczne, obrazowe, bądź u innych specjalistów). Jest to wstępna część mająca na celu postawienie diagnozy. Kolejnym elementem jest uzgodnienie z klientem najbardziej optymalnej metody leczenia. Może ona obejmować leczenie farmakologiczne, psychoterapię, pomoc psychologiczną, a w wyjątkowych sytuacjach skierowanie na leczenie szpitalne w oddziale dziennym lub całodobowym.

Jak się do niej przygotować?

Zachęcamy do przygotowania na pierwszą wizytę wszelkiej posiadanej dokumentacji medycznej zarówno z zakresu leczenia psychiatrycznego, diagnozy psychologicznej, jak również od innych specjalistów (w tym wszelkich wypisów ze szpitali, ostatnich wykonywanych badań laboratoryjnych i obrazowych). Jeżeli przyjmujecie Państwo wiele leków od różnych specjalistów i ich nazwy oraz dawkowanie mogą być trudne do zapamiętania, warto spisać je na kartce i również przynieść na wizytę.

Czas trwania wizyty

Pierwsza wizyta zwykle trwa ok. godziny. Kolejne krócej – przeciętnie ok. 30 min.