05/10/2015

Konsultacja psychologiczna

konsultacja psychologicznaKonsultacja psychologiczna jest formą pomocy psychologicznej. Polega na omówieniu aktualnie przeżywanej przez klienta trudności życiowej. Celem konsultacji psychologicznej jest pomoc klientowi w zidentyfikowaniu problemu i opracowanie konkretnych strategii radzenia sobie. Z reguły obejmuje kilka spotkań, jeżeli przeżywana przez klienta trudność jest bardziej złożona, konsultacja psychologiczna może być wstępem do psychoterapii.

Czas trwania

Pojedyncza konsultacja psychologiczna trwa 50 minut. Liczba sesji z reguły nie przekracza 3-4. Jeżeli klient i terapeuta zauważają potrzebę dalszej pracy, w miejsce konsultacji rozpoczyna się psychoterapia.

Jak przebiega?

Konsultacja psychologiczna to spotkania z psychologiem, podczas których omawiane są problemy i trudności doświadczane przez klienta. Psycholog konsultujący, przy pomocy wybranych i dostosowanych indywidualne technik, pomaga klientowi w rozwiązaniu ustalonych wstępnie problemów.