03/10/2015

Psychoterapia indywidualna

terapia indywidualnaPsychoterapia indywidualna jest formą pomocy, polegającą na rozmowie z odpowiednio przygotowanym psychoterapeutą. Dedykowana jest ona zarówno do osób, które chcą poprawić swoje funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych, zmienić swoje postawy, zachowanie, lepiej radzić sobie z emocjami, takimi jak np. lęk czy złość, jak i do tych które borykają się z konkretną diagnozą medyczną obejmującą:

  • zaburzenia depresyjne

  • zaburzenia lękowe

  • zaburzenia osobowości

W przypadku dwóch ostatnich psychoterapia jest metodą z wyboru.

Jak przebiega?

Podczas pierwszych (zwykle 3-4) sesji konsultacyjnych dokonywane jest rozpoznanie problemów, którymi chcielibyście się Państwo zająć. Następnie omawiany jest kontrakt, czyli obejmujący obie strone zbiór zasad odnoszących się do kwestii formalnych, jak np. punktualnego rozpoczynania sesji, regulacje sposobu płatności, a także ustalany jest przybliżony czas trwania terapii.

Psychoterapeuta przy pomocy wybranych i dostosowanych indywidualne technik pomaga klientowi w rozwiązaniu ustalonych wstępnie problemów.

Częstotliwość i czas trwania terapii

Długość pojedynczej sesji wynosi 50 minut. Spotkania zwykle ustala się raz w tygodniu, chyba, że psychoterapeuta wraz z klientem zadecydują inaczej. Przybliżony czas trwania terapii ustalany jest podczas sesji konsultacyjnych, jednak w czasie trwania psychoterapii może ulec zmianie.