11/11/2015

Terapia dzieci i młodzieży

terapia dzieci i mlodziezyTerapia koncentruje się na rozwiązywaniu trudności występujących w okresie dzieciństwa i adolescencji, takich jak:

  • zaburzenia lękowe,
  • zaburzenia depresyjne,
  • zaburzenia opozycyjno-buntownicze,
  • zaburzenia odżywiania,
  • uzależnienia okresu adolescencji.

Jak przebiega?

Pierwsze wizyty mają na celu poznanie dziecka oraz dokładne zebranie wywiadu od opiekunów, dotyczącego aktualnych problemów oraz dotychczasowego rozwoju dziecka. Terapeuta wspólnie z rodzicami oraz w przypadku młodzieży – wraz z nimi, określa obszar problemowy i ustala strategię pracy.

W trakcie pracy terapeutycznej wykorzystywane są głównie techniki poznawczo-behawioralne, a w przypadku najmłodszych dzieci techniki behawioralne. Dla zwiększenia efektywności oddziaływań terapeutycznych, w sesjach terapii biorą udział zarówno dzieci, jak i opiekunowie. W przypadku młodzieży, za zgodą rodziców, terapeuta na sesjach pracuje wraz z zainteresowanym, a kontakt z opiekunami przebiega poza czasem wyznaczonym na sesje terapeutyczne.

Czas trwania

Jeśli nie zostanie ustalone inaczej pojedyncze spotkanie trwa 50min.