03/10/2015

Terapia par i małżeństw

terapia parTerapia par polega na rozmowie, w której uczestniczą osoby będące ze sobą w związku terapeuta. Poruszane są wszelkie tematy, które para uznaje za istotne i o których obie osoby chcą mówić. Zadaniem terapeuty jest pomoc w zdefiniowaniu trudności i obszarów rozwoju relacji, udzielanie wsparcia każdej ze stron i relacji jako całości oraz zauważanie potencjału związku do zmiany

Czas trwania

Pojedyncza sesja trwa 1,5 h i jest prowadzona przez dwóch terapeutów. Spotkania odbywają się raz w tygodniu przez okres ustalony podczas spotkań konsultacyjnych – z reguły od 10 do kilkudziesięciu spotkań.

Jak przebiega?

Terapia par to cykliczne spotkania par z terapeutą. Pierwsze spotkania – jedno lub dwa – mają charakter konsultacyjny i służą zdefiniowaniu problemów i określeniu kierunku działań. Na tych pierwszych sesjach ustalony zostaje także kontrakt terapeutyczny – zbiór zasad odnoszących się do kwestii formalnych, jak np. punktualnego rozpoczynania sesji, regulacje sposobu płatności, a także ustalany jest przybliżony czas trwania terapii.